Mgr. Václav Gerstner, Hošťálkovy 48, PSČ: 793 81, Tel.: 554 649 145, E-mail: borderkolie@seznam.cz
__________

Poslední dobou se s příslušníky tohoto plemene stále častěji setkáváme nejen na kynologických akcích, ale i na plátnech kin, v různých televizních seriálech, reklamách apod. Nebylo tomu tak však vždy. Ještě před nedávnem jste mohli border kolii spatřit výhradně ve Velké Británii.Každý návštěvník této ostrovní země si musí hned při svém příjezdu všimnout, že ovce jsou tady téměř všude a díky klimatickým podmínkám jsou na pastvinách po celý rok. A nejsou to jen stádečka čítající několik desítek těchto zvířat.Ve Velké Británii jsou ovcí skutečně miliony.Narazíte na ně i na místech, kde byste je nikdy nečekali. Pasou se často ve městech a setkáte se s nimi i na opuštěných horských vřesovištích. Ovládat takováto obrovská stáda není v lidských silách. To byl důvod, proč Britové vyšlechtili border kolii. Kdo viděl někdy pracovat border kolii, musí uznat, že se jim podařilo vyšlechtit psa, bez kterého by se britské zemědělství určitě neobešlo. Farmáři ovládají svoje pomocníky pískáním, na které psi reagují  rychle, přesně, tiše. Border kolie často jen svým upřeným pohledem dokáže stádo pasoucí se na rozlehlých pastvinách přimět k tomu, aby se během několika minut shromáždilo v ohradě na určeném místě. Úkol je splněn a border kolie dychtivě očekává další úkol.
Border kolie se učí velice rychle. To, co se jiní psi učí týdny, je schopna naučit se za pár dní. V žádném případě není border kolie plemeno pro pohodlné lidi. Vyžaduje stále nějakou činnost a zábavu. V případě, že se jí majitel dostatečně nevěnuje, začne si hledat zábavu sama a to nemusí být vždycky příjemné. Časté jsou  případy, kdy si borderka  z nudy začala ohryzávat tlapky.
Nemusíme však mít ovce, abychom borderku zabavili. Borderky jsou doslova mistři v agility, flyballu, frisbee, mohou mít výborné výsledky ve služebním nebo záchranářském výcviku.
Border kolie, pokud jsou správně vedeny, jsou velice přátelské ke všem lidem i k domácím zvířatům.Přes tyto vlastnosti je border kolie dobrý hlídač a svým štěkotem spolehlivě upozorní na cizího člověka. Přestože borderky byly po staletí vedeny k tomu, aby pomáhaly člověku při práci a jakékoli projevy agresivity byly nežádoucí, nácvik obrany je pro ně při sportovním výcviku rozhodně tou nejoblíbenější činností a jelikož do ní jdou se stejnou vervou, jako do všeho, dosahují při obraně skvělých výsledků a vyrovnají se hravě jiným služebním plemenům.
Border kolie prostě ráda plní veškeré úkoly, které si pro ni člověk vymyslí. Jediné co nesnáší je nuda a nečinnost. Člověk, který nemůže ukojit tuto její touhu po nějaké činnosti, by se měl raději poohlédnout po nějakém klidnějším plemeni. Na mnohých výstavách psů je možno vidět border kolie při práci se stádem. Někdy se však stává, že zapřísáhlí zastánci tohoto původního a jistě nejpřirozenějšího poslání border kolií radí potencionálním zájemcům o toto plemeno, aby borderku drželi na řetězu a pouštěli ji jen za účelem pasení, "aby se nezkazila". S tímto názorem však  souhlasit nelze. Border kolie je velice chytrý a citlivý pes, který potřebuje úzký kontakt se svým pánem a při takovém zacházení by psychicky velice strádala.
Ještě poměrně nedávno se border kolie proháněla po pastvinách a vřesovištích ostrovní země a mimo území Velké Británie věděl o tomto plemeni  jen málokdo. Přes snahu britských farmářů uchránit tento chovatelský klenot před okolním světem pověsti o její inteligenci překročily hranice ostrova, border kolie si podmaňuje svou učenlivostí a přátelskou povahou stále větší okruh lidí.
 

__________